Osuszanie budynków, murów, ścian

Występowanie wilgoci w budynkach istniejących jest najczęściej naturalnym skutkiem nieprawidłowego zastosowania w nich rozwiązań materiałowo-budowlanych.

Zakład wykonuje osuszanie budynków od wielu lat. Do dnia dzisiejszego zostało osuszonych i odgrzybionych wiele obiektów o różnej konstrukcji i przeznaczeniu.

Zakład Usług Wielobranżowych Bogdan Pawlak wykonuje następujący zakres prac:

  • osuszanie budynków, murów, ścian,
  • osuszanie, odgrzybianie i zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem porażeniem grzybami pleśniowymi wszystkie obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, gospodarki komunalnej, obieky służby zdrowia, obiekty zakralne i zabytkowe,
  • prace wykonywane są m.in. metodą „HYDROFOBOWĄ” z zastosowaniem preparatu „IZOMUR” oraz iniekcji krystalicznej®, na które udzielane są wieloletnie gwarancje.

Osuszanie budynków, murów, ścian z wilgoci podciąganej z gruntu na skutek braku izolacji poziomej w budynkach nie podpiwniczonych oraz braku izolacji zarówno poziomej, jak i pionowej w budynkach podpiwniczonych jest dużym problemem technicznym podczas prac remontowych obiektów budowlanych. Pomocne przy osuszaniu budowli jest rozwiązanie dr Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wynalazek, dotyczy metody osuszania budowli, które uległy zawilgoceniu wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Technologia iniekcji krystalicznej® ma wiele zalet – jest zdecydowanie najtańszą technologią osuszania budowli stosowaną w Polsce, jest ekologiczna, bardzo prosta w stosowaniu, do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej stosuje mineralne preparaty całkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowców, daje tym lepsze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony.