Dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja

Zakład Usług Wielobranżowych Bogdan Pawlak świadczy usługi w zakresie:

 • dezynsekcji,
 • deratyzacji,
 • dezynfekcji.

Dezynsekcja

 • zwalczanie owadów biegających (prusaki, karaluchy, pchły, pluskwy, mrówki faraona i inne),
 • zwalczanie owadów latających (muchy, komary, meszki i inne),
 • zwalczanie szkodników magazynowych (wołek, trojszyk, spichrzel i inne).

Deratyzacja

 • zwalczanie gryzoni (myszy, szczury).

Dezynfekcja

 • dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu,
 • dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych,
 • dezynfekcja obiektów kwaterunkowych (pokoje hotelowe, materace i inne),
 • odkażanie pomieszczeń, środków transportu, śmietników.

Firma wykonuje monitoring zgodny z systemem HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), zasadami GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania).